Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Ғ.Тоқай көшесі, 22 үй.
Конт.тел: 87112260506, 87112254048.